Хобби сургуулийн төгсөгчид

2021 оны төгсөгчдийн "Мөнгөн хонхны баяр"-ын баярт мөчүүдээс

2021 оны төгсөгчдийн мэндчилгээ

Монгол ардын бий биелгээ (The Hu - Wolf totem)

Хобби сургуулийн 2021 оны төгсөгчид

Хобби ерөнхий боловсролын сургуульд амжилттай суралцан дэлхийн шилдэг сургуулиудаас урига авсан сурагчид