Хобби сургуулийн цогцолбор

   “Хобби” сургуулийн цогцолбор барилга нь нийт 8 блокоос бүрдэх ба 1-4-р блок нь хичээлийн байр, 5-р блок нь багш нарын байр, 6-р блок нь урлаг заал, 7-р блок спорт заал, 8-р блок нь бэлтгэлийн байр юм. Сургуулийн номын сан нь 35,000 ном,хэвлэлтэй. Монгол ном 4000 гадаад ном 7000 гаруй , монгол сурах бичиг 13000, гадаад сурах бичиг 9000, орос ном 828 CD/DV 405, нийт125 хүүхдийн багтаамжтай байна.
Багачуудын танхим, Бага ангийн уншлагын танхим, Шинжлэх ухааны танхим, Голын танхим, Гадаад уран зохиолын танхим, Багаар ажиллах танхим /3 ширхэг/ нийт 8 танхимуудтай болно.

Сүүлийн үеийн техник, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон Физик, Роботик, Биологи, Химийн лабратортой, 224.56 м2,

Сүүлийн үеийн, сайн чанарын техник тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон хоол үйлдвэрэлэлийн хэсэг болон 250 хүүхдийн хооллох танхимтай. 320 хүүхдийн суудалтай урлагийн танхимтай

120 хүүхдийн хүчин чадал бүхий эко материал ашигласан модон хийцлэл маш их, эко будаг , зориулалт бүхий Бэлтгэл ангийн байртай. Хөл бөмбөг болон сагсан бөмбөгийн гадаад талбайтай.

Спорт заал
Спорт заал
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Лаборатори
Лаборатори
press to zoom
Номын сан
Номын сан
press to zoom
Номын сан
Номын сан
press to zoom
Номын сан
Номын сан
press to zoom
Номын сан
Номын сан
press to zoom
Хүлээлгийн танхим
Хүлээлгийн танхим
press to zoom
Хүлээлгийн танхим
Хүлээлгийн танхим
press to zoom
Хүлээлгийн танхим
Хүлээлгийн танхим
press to zoom
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр

Describe your image

press to zoom
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр

Describe your image

press to zoom
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр
Сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн байр

Describe your image

press to zoom